ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

Почитувани соработници во овој дел тимот на Некст Левел Консалтинг ќе Ве советува за законските прописи и ќе Ви помогнат да го идентифицирате и правилно менаџирате даночниот ризик пред истиот да стане проблем. Даночниот консалтинг ќе се однесува на законските прописи прописи за:

  • Данок на додадена вредност
  • Данок на добивка
  • Персонален данок на доход
  • Царините
  • Акцизите

АДРЕСА
Христо Смирненски бр.17
1000 Скопје
Македонија

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Телефон: +389 72 321 055