ЕДУКАЦИЈА НА КАДРИ И ДАНОЧНИ СОВЕТУВАЊА

Обука за континуирано стручно усовршување на кадри кои работат или имаат намера да работат сметководство и бизнис финансии. Располагаме со високостручен и способен кадар во областа на сметководството, даночниот систем, консалтингот и бизнис финансиите.


Во можност сме да Ви овозможиме најдобра обука и брзо оспособување за работа со финансиите, администрацијата, сметководството и книговодството.


Во делот на финансиската оператива за денарски и девизен платен промет, како и категоризација и селекција на документацијата, евиденција во системот на ДДВ, практично книжење на бизнис промените, изработка и анализа на биланси.

АДРЕСА
Христо Смирненски бр.17
1000 Скопје
Македонија

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Телефон: +389 72 321 055