Парите тешко се заработуваат, а лесно се губат. Внимателно чувајте ги своите пари!

Brian Tracy

ЗА НАС

НЕКСТ ЛЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ е компанија која обезбедува високо ниво на професионални услуги за своите клиенти од областа на ревизија, сметководство, даночен и правен консалтинг, советодавни услуги и едукативни тренинг програми.


Нашиот пристап до клиентите е воден од највисоки вредности од областа на сметководството, ревизијата и даночниот консалтинг и специјално е прилагоден на секој клиент. Познавајќи ги условите на деловните активности и блиската соработка со нашите клиенти, а воедно користејќи го нашиот висок професионализам, развивме систем кој овозможува континуиран раст на показателите кои ја дефинираат успешноста во бизнисот.  


Нашите активности се ставени во служба на бизнисите на нашите клиенти кога ги извршуваме услугите и создаваме соодветни решенија преку активно следење на на нивните бизнис одлуки постапувајќи како вистински деловни консултанти. 


Успешноста на поставените задачи и цели на нашите клиенти е доверена на тим од високо стручни и професионални лица кои претставуваат наш најголем адут. Преку континуирана едукација на вработените насочени сме кон постојано усовршување на нивното знаење со што веруваме дека сме меѓу најдобрите консултанти за професионални услуги од областа на сметководството, ревизијата, даноците и консалтингот, како на национално така и на глобално ниво.


Како успешна сметководствено, ревизорско консултантска куќа, ги разбираме специфичните предизвици и потенцијали кои ги носи развојот. Таквата експертиза и нашето познавање на македонскиот пазар, не прави единствени и не издвојува од нашите конкуренти.


Управители: 

Костадин Дуковски  
Контакт: +389 70 359 784

Јане Севдински

Контакт: +389 76 434 106

Правилно советување за законските прописи од областа на сметководството, како и нивната секојдневна практична примена...

Идентификација и правилно менаџирате даночниот ризик пред истиот да стане проблем за Вашата компанија...

Изработуваме студии, програми и бизнис планови врз основа на кои ќе се утврди начинот на развој на компанијата, како и начинот за контрола...

Во делот на законската регулатива НЕКСТ ЛЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ ги запознава клиентите со спроведување на законот за сметководство...

ЕЛАБОРАТИ ЗА ПРОЦЕНКА НА КАПИТАЛОТ НА КОМПАНИИТЕ

Проценка на вредноста на компаниите која ја вршат овластени проценители согласно македонската позитивна законска регулатива


Обука за континуирано стручно усовршување на кадри кои работат или имаат намера да работат сметководство и бизнис финансии...


Организација на човeчки ресурси (процедури, правилници за работа и сл). Изработка на акти согласно Законот за трговски друштва...

АРБИТРАЖНИ ЗАСТАПУВАЊА

Застапување на коминтентите во спорови согласно позитивната законска регулатива на Република Македонија.

АДРЕСА
Христо Смирненски бр.17
1000 Скопје
Македонија

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Телефон: +389 72 321 055