ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Во делот на законската регулатива НЕКСТ ЛЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ ги запознава клиентите со спроведување на законот за сметководство и ревизија како и останатите закони кои се однесуваат на работењето на правните лица.


Ги упатува клиентите на законска исправност на сите договори кои клиентите имаат намера да ги склучат со своите партнери (поврзани со закони за сметководство и ревизија, закон за ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, данок на имот и слично).


Предупредување на клиентите на неправилностите на веќе склучените договори согласно наведените прописи. Давање услуги за достапност на сите закони прописи објавени во службен весник, службени листови и сите останати публикации по пат на е-mail.

АДРЕСА
Христо Смирненски бр.17
1000 Скопје
Македонија

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Телефон: +389 72 321 055